ابراز سپاس از همه عزیزانی که در این کلبه نقش قدم های خویش را گذاشتند.

این هم یک بهاریه:

دیبای بهار

دیده ها حیرت -  نگاه نقش زیبای بهار

صورت نقاش بینم در تماشای بهار

گر طبیعت شاهد زیبایی دلدار نیست

جلوهء لبخند حسن کیست گل های بهار ؟

باطن -  آگاهان محرمگاه ایما برنده اند

نشئهء خمخانهء معنی ز مینای بهار

بسکه در سفلی قناعت می کند خاک زمین

خلعتی داده خداوندش ز دیبای بهار

می دمد جان بر تن گل ها و باغ و سبزه زار

قدرت -  اعجاز نفسهای مسیحای بهار

گر به چشم دل نگاهی جانب دنیا کنی

گوییا آیینهء یار است هر جای بهار

                          ( مجموعهء پیام زن )

لینک
دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار

       

به نام آنکه هستی نام از و یافت

سلام خدمت یکایک عزیزانی که این در را باز می کنند.

خوشوقتم که در این غربت به همکاری پسرم هارون راعون وارد دهکدهء سبز وبلاگ ها گردیدم.

سروده هایم را اینجا می گذارم تا از نقد و نظر های شما گرانقدر ها برخوردار باشم.

این هم یک سروده که در نخستین مجموعهء شعر گونه هایم زیر نام ( پیام زن ) به چاپ رسیده است:

       ای زن !

ای زن که انیس و دلبری تو

هم مادری و هم همسری تو

هر عالم و فیلسوف و شاعر

وی را ز نخست رهبری تو

در سازش ارتقاء میهن

همگام به هر برادری تو

زنجیر اسارت بگسستی

در چشم عدو چو خنجری تو

صد تهنیتا به روزت ای زن

جمله عرضند و جوهری تو

جنت به قدوم توست پنهان

آندم که ز عشق مادری تو

حق داده صفات خود برایت

اینگونه که هم بیافری تو

لینک
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار

       

این وبلاگ متعلق به کريمه ملزم پرکار می باشد
لینک
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار