با عرض سلام و درود به شما عزیزان که به این در سری میزنید به     پیشواز بهار و نوروز طراوت بخش سرودهء بهاری نثار شما باد

                                      رگ رستنی

جامهء سبز و درختان و چمن گل دوز است

باغ را هلهله از  زمزمه ء    نوروز    است

لاله ها رخنهء عصیا نگر آ تش  شده است

پهنه ء دشت اجاقیست که گل افروز  است

یک دهن  خنده زخمیازهء گل کرد  چمن

سینه ء زاغ در این مرحله حسرت سوز است

لحظه ها زان سر تاریخ خبر      میکو ید

جشن آ بای و جمشیدی  ما امروز   است

هفت سین که در این سفره سعادت بسته

هفت تصویری  نمادین  صفا   اندوز    است

قطره قطره زخوشی با سرو پا  می گر ید

ابر از بسکه   به قانون  زمین  دلسوز  است

هرکه با لطف و کرم تشنه ی را آب  دهد

بر مراد  که زحق  می طلبد پیروز  است

لینک
چهارشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار