نیایش شبانه   

 

سلام خدمت همه دوستانی که با حضور پر صفای شان این گوشه را روشنی می بخشند.

بنا بر دلتنگی ها و سفر ها، کمتر با کمپیوتر همنشست می گردم. از دیررسی ها معذورم. این هم آخرین سروده ام تقدیم شما :  

*

                نیایش شبانه

 

حلول یاد های تو بلوغ هر جوانه ام

گلوی هر صدای تو نیایش شبانه ام

 

سپیده های مهر تو تلاوت نیاز من

صمیم هر سروده ات نوازش ترانه ام

 

تو روح مصرع و غزل، تو شور و شعر دفترم

طلوع نام پاک تو شعور شاعرانه ام

 

چو کوه غصه بردلم شبینه های غربتت

حریص دیدنت بود کدورتِ  بهانه ام

 

نهال قصه های تو زدیده  آب می خورد

فضایم از تو پر شده وقوع هر فسانه ام

 

شکن حصار بیکسی به اوج قامت حضور

زلال بودنت تند به  روحِ  و هر کرانه ام

 

 *

 

 

لینک
یکشنبه ٢٢ خرداد ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار