سوره ء مهر   

سلام به دوستان و عزیزانِ که حضور همیشگی و جاودانگی ایشان در این

تارنما باعث خورسندی و سرفرازی ام میگردد.با سروده ی تازه در خدمت شما میباشم

                  سورهء مهر

ایکه دل آهینه دار رحمت است

وز تجلی ره کشای وصلت است

زم زمِ   نامت  نیاز     بودنم

سورهء مهرت ره ء  پیمودنم

در دلم از تو چراغ روشن است

نور او آرامش جان و تن است

ای زلال لحظه ها در باورم

ستره گی هایت گِره برچادرم

ای تداوم نور سبز جاودان

ای بلندا آیه ء عشق نهان

ای بلوغ مهر در لبخند  تو

عالمی صف بسته ها پیوند تو

می تند آو ا ی تو تار     تار تنم

زخمه ی توحید بر سازی زنم

ای طلو ع غنچه گی های نخست

قامت گلبوته ها از عشق توست

لحظه هاین پر کن از رنگ حضور

برحلول اشتیاقم ده      سرور

لغزش دارم وسیع    کهکشان

چشمه زار   گریه ام رود  روان

قطره ی از بحرِ  لطفت    کن  نثار

بر  زمین  جرم  من    باران   ببار

 

لینک
جمعه ٢۸ امرداد ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار

   شیشه ء تقدیر   

با عرض سلام و ادب خدمت یکایک از دوستانی که با صفای حضور شان

این کاشانه را کرمی میدیهند  این هم سروده ی از کتاب پیام زن

که تقریبان  پانزده سال قبل تولد گردیده.

                           شیشه ء تقدیر

شاخ بی برگم زفیض نو بهار افتاده ام

در تنور یاءس هم امید وار افتاده ام

اشک سرد نامرادی ام که از ژرفای غم

چون سیه بختان زچشم روز گار افتاده ام

می تپد قلبم به سینه از حضور تیر غم

صید خون آلوده استم بی قرار افتاده ام

یکدلی و با همی باشد شعار روز من

زین دورنگی ها عزیزان سوگوار افتاده ام

زاده ء طوفانم و از گردش چرخ فلک

های های خسته ای در چشمه زار افتاده ام

دلپسند من نباشد خانه و بازار و ده

شبنم دشتم ولی در کوهسار افتاده ام

چون خزان افسرده ام اندر بهار زنده گی

برگ پائیزم میان لاله زار افتاده ام

شیشه ء تقدیر من بشکست از دست فلک

زین بد بختم به هر ره چون غبار افتاده ام

لینک
شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار