سلام گرم و مملو از محبت  به دوستان و عزیزان که به این ادب کده سری میزنند .قربان محبت های شما عزیزان.          یک لحظه وطن دار 

غباری بر دلم بنشسته از سودای دل داری

جهانی ابر در من بسته شد دارد گهر باری

عذاب وزن هر زخمم به دوش چشم من بار است

ودرد روح هم هر لحظه دارد دیده آزاری

کجا اهل دلی یابم در این غم خانه ی غربت 

بیان حال  گویم  با هزارو  یک  گرفتاری

دلم بشکست و روحم شد پریشان خاطرم افسرد

ازین غربت سرا مانده به دوشم کوه غم  باری 

مرا عزلت هزاران مرتبه به از چمن   گردی

که این جا بشگفد از خا طرا تم  بوی  گل  کاری

نیابی و ا ژه ی زیبا تر و شر ینتر   از   میهن

تمام  عمر را گر خط به خط در  سینه بشماری

هزاران  بار سنجیدم  نمی ارزد  نمی ارزد 

سریر  ملک  بیگانه  به  یک  لحظه  وطن داری

لینک
سه‌شنبه ٢٦ اردیبهشت ،۱۳٩۱ - کریمه ملزم پرکار