حضور دوستان  وعزیزانم  درود گرم  نثار میدارم      سروده ی بهاری   تقدیم  شما عزیزان  باد.

                             بهار  میهن   من

امد بهار و  چهره ی میهن  غبار  داشت

آ  تش بجای سبزه و گل  در کنار  داشت

در این بهار  جای گل و سبزه و چمن

باران  از گلوله و آتش  نثار  داشت

  بوی بهار  تازه نماید  مشام   خلق

لیکن نسیم میهن من زهر  مار  داشت

دشت و دمن زخون شهیدان  پاک  باز

رنگ  شهادت زرخ  لاله  زار داشت

ویرانه گشت  خانه ی امید هر یکی  

زان سیل راکتی که به لیل و نهار   داشت

لینک
جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

   به مناسبت روز زن   

به  منا سبت  روز زن    روز رهای   زنان  جهان به خصوص  زنان  میهنم   اهدا  میدارم

                           ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری  تو     هم مادری و هم همسری  تو 

هر عالم و فیلسوف  و شاعر    وی را زنخست  رهبری  تو 

در سازش و ارتقای  میهن     همگام به هر برادری  تو 

زنجیر  اسارت تو گسستی    در چشم عدو چو خنجری  تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن     جمله عرضند و    جوهری  تو 

جنت  به قدوم  توست  پنهان   آندم که زعشق  مادری  تو 

حق  داده صفات خود  برایت    اینگونه که هم بیافری  تو 

لینک
چهارشنبه ٢۱ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار

   به مناسبت روز زن هشتم مارچ   

عرض سلام و درود گرم  به دوستان و شاعران گرانقدر به مناسبت  روز هم بستگی  زنان  جهان به خصوص  زنان غم کشیده ی میهنم  سروده ی را پیشکش  شعر دوستان  میدارم  .    

 

   ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری تو          هم مادر ی و هم همسری  تو 

هر  عالم  و فیلسوف و  شاعر       ویرا   زنخست   رهبری     تو 

 در سازش  ارتقای   میهن         هم  گام  به هر برادری   تو 

زنجیر  اسارت   بگسستی          در چسم عدو  چو خنجری تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن         جمله عر ضند و  جوهری    تو 

 جنت  به قدوم  تو ست  پنهان     اندم  که زعشق  مادری  تو 

                          حق داده  صفات خود  برایت

                         این گونه   که هم  بیا فری  تو 

لینک
سه‌شنبه ٢٠ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار