دو بیتی ها   

سلام خدمت همه عزیزانی که این جا در می زنند.
 
این نوبت چند دوبیتی خدمت تان می گذارم که تازه سروده شده اند:

*

               دوبیتی ها

*


 
حریم دل غبار  غم گرفته
 
زمین دیده هایم نم گرفته
 
تهی شد از وجودم نقش امید


حضورم را به چشم کم گرفته
 
 ***
 
 طنین درد و غم در سینه دارم

هوای   گریهء   دیرینه    دارم

ندارد مشرق صبرم طلوعی

غروب پیهمی  پیشینه دارم 

 ***

زلال شوق از  نام تو گل کرد

صفای آرزو ها را به دل کرد

تراوش کرد ایمان تپش ها

دورنگی و تردد را خجل کرد

***

تو نور آسمان و هم زمینی

به هر قلبی یقینا هم قرینی

پناه بی پناهان بارگاهت

به پهلوی فروتن ها نشینی

***

عبور لحظه ها را می شمارم

زمان بی گذشت انتظارم

فتاده آذرخشی در ضمیرم

ز چشم ابری ام اخگر ببارم

***

سرایم ظلمت یک کهکشان است

غبار چهره ام راز عیان است

ز یاران دو روی رنگ پرداز

جهان غصه ام  یک آسمان است


 
لینک
شنبه ٢۸ اردیبهشت ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار