به نام آنکه هستی نام از و یافت

سلام خدمت یکایک عزیزانی که این در را باز می کنند.

خوشوقتم که در این غربت به همکاری پسرم هارون راعون وارد دهکدهء سبز وبلاگ ها گردیدم.

سروده هایم را اینجا می گذارم تا از نقد و نظر های شما گرانقدر ها برخوردار باشم.

این هم یک سروده که در نخستین مجموعهء شعر گونه هایم زیر نام ( پیام زن ) به چاپ رسیده است:

       ای زن !

ای زن که انیس و دلبری تو

هم مادری و هم همسری تو

هر عالم و فیلسوف و شاعر

وی را ز نخست رهبری تو

در سازش ارتقاء میهن

همگام به هر برادری تو

زنجیر اسارت بگسستی

در چشم عدو چو خنجری تو

صد تهنیتا به روزت ای زن

جمله عرضند و جوهری تو

جنت به قدوم توست پنهان

آندم که ز عشق مادری تو

حق داده صفات خود برایت

اینگونه که هم بیافری تو

لینک
پنجشنبه ٦ اردیبهشت ،۱۳۸٦ - کریمه ملزم پرکار