امیل تحقیر   

سلام خدمت همه عزیزان!

دههم محرم را به همه مردمان آزاده تسلیت و تبریک عرض می دارم!

*

*

و این هم یک غزل گونه پیشکش شما گرانقدر ها:

*

امیل تحقیر

*

فرشته های سحر دست و پا به زنجیر است

هجوم تلخ سیاهی چه سرد و دلگیر است

ز حجم حادثه آواز مرگ، مرگ آید

وطن به غمکده ی انفجار در گیر است

کبوتری که طلسم غرور آزادی ست

نشانه ی سر راه هزار و یک تیر است

کنون به هندوکشم بوی کفش بیگانه ست

خجالت از غم این طعنه، چشم پامیر است

و گردنی که در این سوی مرز ها مانده

همیشه حامل صد ها امیل تحقیر است

 

لینک
پنجشنبه ۱٩ دی ،۱۳۸٧ - کریمه ملزم پرکار