لهجه ی تفنگ   

سلام خدمت همه دوستان گرانقدری که این در را باز می نمایند.

معذورم که دیر دیر سروده ای می گذارم.

این هم تازه ترین سروده ام :

*

لهجه ی تفنگ

*

اقلیم وطن باز پر از گرد و شمال است

آوازه ی سیلاب بلا از سر سال است

از حیله ی رنگین سیهکار  هویداست

در لهجه ی توفان تفنگش چه خیال است

باز  آفت  آتش  به   دل باغ   سرآید

هنگامه ی سرخی که سیاهیش کمال است

این  کام بلا   باز  اگر   باز  شود  باز

خشک و تر باغ وطنم جمله حلال است

ترفند سیه سرمه نهاده ست که یکسر

گوش همه بسته ست، زبان همه لال است

یک گوشه ز آفتکده ی جنگ سرودم

این قصه اگر باز شروع گشت، کشال است

*

*

 

 

 

لینک
پنجشنبه ۱ بهمن ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار