روز زن مبارک   

سلام حضور همه دوستانی که این در را باز می کنند.

روز جهانی زن را به همه ی زن های آسیا و کشورم تبریک می گویم و این چند تکه سروده ی تازه ام را برای شان اهدا می نمایم:

*

*

زن   یار   و   مدد گار  و  ندیمِ  مرد است

در رنج و خوشی و غم، سهیمِ مرد است

آنسو تر    از   اندیشه     فدا کار   بود

لیکن به  سرش  چادرِ  بیمِ   مرد است

*

از جهلِ قبیله  زن به خون  تر  میشه

صد برگِ  دلش همیشه  پر پر  میشه

تحقیر  چرا    به  زن  روا  می  داری ؟

والاتر از این چیست که ( مادر ) میشه

*

زن دهکده ی محبتِ   نابِ  خداست

تصویرِ نمادِ  عشق  در قابِ  خداست

روشنگرِ  آهنِ  شب  و  تاریکیست

در ملکِ حیاتِ  مرد   مهتابِ خداست

*

*

لینک
دوشنبه ۱٠ اسفند ،۱۳۸۸ - کریمه ملزم پرکار