زن   

سلام خدمت دوستان نهایت ارزشمند!

حلول عید سعید فطر را قبلا به همه تبریک عرض می کنم. عبادات تان قبول درگاه خداوند متعال باد!

*

این هم چند دوبیتی که تازه ایجاد شده اند:

*

زن

*

زن کلبه ی آرزوست ای مرد !

تندیسه ی آبروست ای مرد !

با مهرِ  تو زندگیست  زیبا

با ظلمِ  تو نا نکوست ای مرد !

*

قهر با گرمی

*

زن یار و ندیمِ  رنج و دردت

همسنگرِ  عمر در نبردت

با گرمی قهر  هم بسازد

دلسرد شود ز خشمِ سردت

*

کاسه ی مهر

*

زن همره ی دشت و کوه و شهرت

همکاسه ی شهد و شیر و زهرت

با  جان  بپذیرد  از   تو   حتٌا

در کاسه ی لطف و مهر، قهرت

*

*

لینک
چهارشنبه ۱٠ شهریور ،۱۳۸٩ - کریمه ملزم پرکار