شیشه ء تقدیر   

با عرض سلام و ادب خدمت یکایک از دوستانی که با صفای حضور شان

این کاشانه را کرمی میدیهند  این هم سروده ی از کتاب پیام زن

که تقریبان  پانزده سال قبل تولد گردیده.

                           شیشه ء تقدیر

شاخ بی برگم زفیض نو بهار افتاده ام

در تنور یاءس هم امید وار افتاده ام

اشک سرد نامرادی ام که از ژرفای غم

چون سیه بختان زچشم روز گار افتاده ام

می تپد قلبم به سینه از حضور تیر غم

صید خون آلوده استم بی قرار افتاده ام

یکدلی و با همی باشد شعار روز من

زین دورنگی ها عزیزان سوگوار افتاده ام

زاده ء طوفانم و از گردش چرخ فلک

های های خسته ای در چشمه زار افتاده ام

دلپسند من نباشد خانه و بازار و ده

شبنم دشتم ولی در کوهسار افتاده ام

چون خزان افسرده ام اندر بهار زنده گی

برگ پائیزم میان لاله زار افتاده ام

شیشه ء تقدیر من بشکست از دست فلک

زین بد بختم به هر ره چون غبار افتاده ام

لینک
شنبه ۸ امرداد ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار