سوره ء مهر   

سلام به دوستان و عزیزانِ که حضور همیشگی و جاودانگی ایشان در این

تارنما باعث خورسندی و سرفرازی ام میگردد.با سروده ی تازه در خدمت شما میباشم

                  سورهء مهر

ایکه دل آهینه دار رحمت است

وز تجلی ره کشای وصلت است

زم زمِ   نامت  نیاز     بودنم

سورهء مهرت ره ء  پیمودنم

در دلم از تو چراغ روشن است

نور او آرامش جان و تن است

ای زلال لحظه ها در باورم

ستره گی هایت گِره برچادرم

ای تداوم نور سبز جاودان

ای بلندا آیه ء عشق نهان

ای بلوغ مهر در لبخند  تو

عالمی صف بسته ها پیوند تو

می تند آو ا ی تو تار     تار تنم

زخمه ی توحید بر سازی زنم

ای طلو ع غنچه گی های نخست

قامت گلبوته ها از عشق توست

لحظه هاین پر کن از رنگ حضور

برحلول اشتیاقم ده      سرور

لغزش دارم وسیع    کهکشان

چشمه زار   گریه ام رود  روان

قطره ی از بحرِ  لطفت    کن  نثار

بر  زمین  جرم  من    باران   ببار

 

لینک
جمعه ٢۸ امرداد ،۱۳٩٠ - کریمه ملزم پرکار