حضور دوستان  وعزیزانم  درود گرم  نثار میدارم      سروده ی بهاری   تقدیم  شما عزیزان  باد.

                             بهار  میهن   من

امد بهار و  چهره ی میهن  غبار  داشت

آ  تش بجای سبزه و گل  در کنار  داشت

در این بهار  جای گل و سبزه و چمن

باران  از گلوله و آتش  نثار  داشت

  بوی بهار  تازه نماید  مشام   خلق

لیکن نسیم میهن من زهر  مار  داشت

دشت و دمن زخون شهیدان  پاک  باز

رنگ  شهادت زرخ  لاله  زار داشت

ویرانه گشت  خانه ی امید هر یکی  

زان سیل راکتی که به لیل و نهار   داشت

لینک
جمعه ٢۳ اسفند ،۱۳٩٢ - کریمه ملزم پرکار