با عرض  سلام  و درود گرم  با محبت  به دوستان و عزیزان که به این  ادب کده  سری میزنند این  سروده ی ام تقدیم  شما عزیزان  باد .

  آ یینه ی فردا

مهر تو زلال آرزوهای من است 

سرمایه ی احساس بلندای  من است

تشریح نهاد من زچشمت  جاریست

تصویر تو آیینه ی فردای من است 

سجاده ی اعتماد 

از بام افق طلیعه ی نور دمید 

پیغام  سپسده را زمین  باز  شنید 

سجاده ی اعتماد دل ها شده  باز 

کز باغ دعا هزار گل  باید  چید

اوج  تمنا

دردی ست به جان دل بی هم نفسم 

در بستر ا یام   درون  قفسم

کو دستی که این پنجره را باز کند 

تا اوج فلک های تمنا برسم 

/ 0 نظر / 35 بازدید