غضب حقوق رن

به پیشواز 25  نوفمبر روز ازادی زنان جها ن  اهدا  به

زنان رنج دیدهء که تا هنوز بار ستم عنعنه های قومی و قبیله وی را به دوش میکشند به خصوص زنان میهنم.

                        غضب حقوق زن

 می بینمت عبوس و غمین و فسرده حال

پیهم اسیر پنجه ءغم های بی زوال

لب واکنی زغصه و غم کی دهد مجال

هر چند بال وپر بزنی در شب خیال

                                     تا وارهی زظلمت بی ما یه و محال

                                 در قد س حُُُُر یت بکنی سیر بی ملال

غمناک و خسته ای تو ازین سالهای جنگ

بازار گرم شهر ندارد به جز تفنگ

از کشت و خون و زجر و شکنجه شدی به تنگ

دایم به رزقِ  حقِِِِِِِِِ تو بس میزنند   سنگ

                                       دارو ندار و هستی   تو گشت   پایمال

                                      گوشی کجاست تا بنما ییم شرح  حال

در خانه ساختند برایت  مقام  گور

از کسب ِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِِ علم و دانش و از اجتماع دور

گوشت به امرو حکم  فرو بسته لب صبور

در کنج خانه مانده و تسلیم ضرب و زور

                                      از هیبتِ شکنجه و از بحثِ  قیل و قال

                                   سرتاقدم فغانی و لب بسته ای و لال

آنجا که دیو  جهل و خداوند زور و زر

از شاخ دین به نفع خودش می خورد  ثمر

غضب حقوق و مانع تحصیل و درد ِ سر

تنها برای   تو بنهاده     خدا    مکر ؟

                                        نه او برای خویش بود در پیِِِ جلال

                                        از او چه کم     اگر حق تو گشته  پایمال

بشکن طلسم ظلم و ستم   خیز شو به پا

همرزم توست توده ء از خواهران   ما

تا کی به زیر بار    تظلم   شوی دو  تا

اواز  تو  به پهنه ء  گیتی      بود  رسا

                                      کن غیرت و  شهامت و مقصو د را بپال

                                  وز جهد می رسد به کفت   کعبهء    و صال

ای زن ! نخست جوهر تو قدس  و عفت است

در غر ب    زن  تلاشگرِِِِِ  شور و   نهضت  است

از حد فزون  به مادر و  زن قدر و  قیمت  است

آرا  ستن به زیو  رِ دانش  چو  سروت  است

                                             تو خیز در پناه ِ خداوند  ذوالجلال

                                           در جاده هء  عمل  بگذر  بیشتر  منال

/ 44 نظر / 31 بازدید
نمایش نظرات قبلی
حیدری

سلام بس عالی و زبیا شعری بود موفق باشید به ماهم سری بزنید خوشحال خواهیم شد در ضمن شما لینک شدید. باتشکر موفق باشید.

مسافر سپیده

دوست داشتن انسان‌ها به معنای دوست داشتن خود به اندازه ی دیگری است. دنیای هر انسانی به اندازه }ژرفای اندیشه ای اوست و عمق اندیشه ئی شما شگرف است . به امید سر بلندی و سر افزاری همه همدیاران مان بویژه زنان سرزمین مان .

مسافر سپیده

شما به دیگران آموختی که بجای لعنت نمودن تاریک شمعی بیافروزند و دیگران را به سمت روشنائی رهنمون سازند . بر قرار باشی و سبز گل ما تازه بمانی [گل][گل][گل]

کاشفی

باسلام شعرزیباومعناداری بود امیدکه همه در راه کسب دانش و آگاهی همت گمارند[لبخند]

سارا

[گل]

من همینم

سلام بانو ملزم.. چندیست به روز نکر ده اید وبلاگتان را. امید است شاد و پیروز باشید

dawood shah

hello madam i say you web not bad it is good bye

آسمان پرستاره

کریمه جان سلام خوبی ؟ چرا آپ نمیکنی عزیز ؟ من با مطلب جدید در خدمتم و منتظر شما عزیز [گل]