به مناسبت روز زن

به  منا سبت  روز زن    روز رهای   زنان  جهان به خصوص  زنان  میهنم   اهدا  میدارم

                           ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری  تو     هم مادری و هم همسری  تو 

هر عالم و فیلسوف  و شاعر    وی را زنخست  رهبری  تو 

در سازش و ارتقای  میهن     همگام به هر برادری  تو 

زنجیر  اسارت تو گسستی    در چشم عدو چو خنجری  تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن     جمله عرضند و    جوهری  تو 

جنت  به قدوم  توست  پنهان   آندم که زعشق  مادری  تو 

حق  داده صفات خود  برایت    اینگونه که هم بیافری  تو 

/ 0 نظر / 70 بازدید