پست های ارسال شده در مهر سال 1388

*           باغ در پاییز * شهر دل باغ که افسرده است دلهره ها دامنی گسترده است لرزه تنی مال درختان شده خشم خزان آمده پایان ... ادامه مطلب
/ 128 نظر / 27 بازدید