حضور دوستان  وعزیزانم  درود گرم  نثار میدارم      سروده ی بهاری   تقدیم  شما عزیزان  باد.

                             بهار  میهن   من

امد بهار و  چهره ی میهن  غبار  داشت

آ  تش بجای سبزه و گل  در کنار  داشت

در این بهار  جای گل و سبزه و چمن

باران  از گلوله و آتش  نثار  داشت

  بوی بهار  تازه نماید  مشام   خلق

لیکن نسیم میهن من زهر  مار  داشت

دشت و دمن زخون شهیدان  پاک  باز

رنگ  شهادت زرخ  لاله  زار داشت

ویرانه گشت  خانه ی امید هر یکی  

زان سیل راکتی که به لیل و نهار   داشت

/ 10 نظر / 92 بازدید
زیتون

وقتی مواد شیمیائی وارد بدن میگردد ومسیر خود را ادامه میدهد تا به مغز برسد وفوری ما را بکشد سلول های مختلفی فعال می شوند تا آن ماده شیمیائی را مهارکننده وراه ورودش به مغز را ببندند وآنرا درخود نگه دارندکه به مغز یعنی فرمانده بدن نرسد به این سلول ها سرطانی یا دهقان فداکاربدن می گوئیم اینها نیاز به شیمی درمانی ندارند تا نابود شوند بلکه باید ازطریق خام خوری بمدت یک ماه وتکدانگ (تک پز)خوری مثل نخود که با یک جوش می پزد یا باقلا و لبو و شلغم و....به فعالیت اصلی خود برگردند یعنی سلامتی تامین شود به امید اراده ای محکم برای استفاده ازتغذیه سالم وارگانیک

زیتون

مضامین اجتماعی عالی ای دارد اشعارتان حضرت کریمه [گل]

زیتون

وقتی مواد شیمیائی وارد بدن میگردد ومسیر خود را ادامه میدهد تا به مغز برسد وفوری ما را بکشد سلول های مختلفی فعال می شوند تا آن ماده شیمیائی را مهارکنند و راه ورودش به مغز را ببندند وآنرا درخود نگه دارندکه به مغز یعنی فرمانده بدن نرسد به این سلول ها سرطانی یا دهقان فداکاربدن می گوئیم اینها نیاز به شیمی درمانی ندارند تا نابود شوند بلکه باید ازطریق خام خوری بمدت یک ماه وتکدانگ (تک پز)خوری مثل نخود که با یک جوش می پزد یا باقلا و لبو و شلغم و....به فعالیت اصلی خود برگردند یعنی سلامتی تامین شود به امید اراده ای محکم برای استفاده ازتغذیه سالم وارگانیک(طیب )یاایها الذین امنوا کلوا من طیبات ... توکز محنت دیگران بی غمی ،نشاید که نامت نهند آدمی اگرمتوجه بشی یکی سرطانی است یا دیالیزی است یا دیابت دارد یا بیماری بهجت دارد یا فشارخون بالا یا چربی یا سنگ کلیه یا گرفتگی رگ های قلب یا عفونت فیبروم وکیست یا ...چکارمی کنی ؟تا با غذا درمان گردد ؟ بگو درمرکز درمان بدون دارو (انجمن بین المللی تغذیه درمانی )به شماره 77161827درتهران باحکیم حسنعلی قنبری که خودش 13سال سرطان داشته وظرف چند ماه تغذیه درمانی کرده خوب شده تماس بگیرید یا ب

محمود

سلام دوباره بعدازمدت ها امدم وچون همیشه میستایمت سبزباشی همیشه

انجیر

[گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل][گل]

زیتون

سلام امیدوارم سلامت باشی -------- سعی کن یک هفته درهرماه از پخته خواری پرهیز کن عسل وشربت عسل - زیتون - انچیر وخرما وتوت وکشمش قهوه ای بخور سبزیجات وریشه ها وکلم ومغزها را بدون تف استفاده کن

کریمه ملزم

از دوستان و عزیزانم تمنا دارم مدت نبودنم را مورد عفو خیش قرار بدهند