به مناسبت روز زن هشتم مارچ

عرض سلام و درود گرم  به دوستان و شاعران گرانقدر به مناسبت  روز هم بستگی  زنان  جهان به خصوص  زنان غم کشیده ی میهنم  سروده ی را پیشکش  شعر دوستان  میدارم  .    

 

   ای  زن 

ای زن که انیس و دلبری تو          هم مادر ی و هم همسری  تو 

هر  عالم  و فیلسوف و  شاعر       ویرا   زنخست   رهبری     تو 

 در سازش  ارتقای   میهن         هم  گام  به هر برادری   تو 

زنجیر  اسارت   بگسستی          در چسم عدو  چو خنجری تو 

صد تهنیتا  به روزت  ای زن         جمله عر ضند و  جوهری    تو 

 جنت  به قدوم  تو ست  پنهان     اندم  که زعشق  مادری  تو 

                          حق داده  صفات خود  برایت

                         این گونه   که هم  بیا فری  تو 

/ 0 نظر / 70 بازدید